Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet, lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin.
Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn).
Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.
Informasjonen vi mottar deles ikke med noen andre, og oppbevares trygt i vår database. Her blir det lagret i minimum 4 uker i fall du skulle trenge en kopi av CV’en din. Ønsker du derimot at all informasjon slettes omgående er det bare å gi oss beskjed så ordner vi dette.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg.
Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.